Prawo

Oznaczenie okien znakiem budowlanym B i znakiem CE. Zabezpieczenie transakcji zakupu okien zaliczką i zadatkiem, który jest ustanowiony prawnie w Kodeksie Cywilnym. Kary umowne i odsetki za zwłokę w przypadku niedotrzymania terminu przez wykonawcę. Różnice pomiędzy gwarancją fabryczną a gwarancją handlową oraz rekojmią zwaną też gwarancją komercjalną. Właśnie te zagadnienia omawiamy w tej sekcji. Zapoznanie się z nimi pozwoli Tobie na świadome i bezpieczne zakupienie okien oraz usługi montażu.