Wymagania przenikalności cieplnej

Optymalna, odpowiednio wysoka temperatura w sezonie zimowym i niska latem to zasługa między innymi izolacji cieplnej okien.

Duże ich połacie są stosunkowo newralgicznymi punktami budynków. Stawanie przed nimi wymagania są spore – muszą one być w stanie zarówno utrzymywać różnice temperatur między tą, która panuje na zewnątrz i w środku oraz być odporne na, nawet najbardziej ekstremalne, warunki atmosferyczne. By było to możliwe, okno posiadać musi odpowiedni współczynnik przenikania ciepła, oznaczamy symbolem Uw („w” od angielskiego słowa „window”, oznaczającego okno). Na wartość tą składa się wartość izolacyjna oszklenia Ug („g” od angielskiego słowa „glass”, co oznacza szkło), a także wartość izolacyjna ram okiennych Uf („f” od angielskiego słowa „frame”, czyli rama). Współczynnik Uw uwzględnia ilość ciepła przepływającego przez 1m2 okna przy stałej różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem, która wynosi 1K. Parametr ten wyraża się w jednostce W/(m2*K). Panuje tutaj zasada, zgodnie z którą, im niższa wartość izolacyjna U, tym lepsza izolacja termiczna okna.

Co więcej, im okno jest większe, tym lepsza jest jego izolacyjność ciepła. Przykładowo, okno jednoskrzydłowe o wymiarach 565x535 mm z wykorzystaniem szyby o współczynniku Ug=1,2W(m2*K) posiada współczynnik Uw=1,73W (m2*K). Takie samo okno, wykonane z identycznych materiałów, lecz większe – o wymiarach 1465x1435mm, posiada Uw=1,39W/(m2*K).

Gdy okna zostały wyprodukowane z użyciem, przykładowo, systemów okiennych VEKA Alphaline 90, ich współczynnik przenikania ciepła Uw osiągać może nawet 0,9 W/(m2*K) przy wykorzystaniu potrójnego oszklenia oraz klina docieplającego wypełniającego komorę.

W sklepach spotkać można się z profilami okiennymi 3-, 4-, 5- oraz 6-komorowymi. Niektórzy sprzedawcy przekonują klientów, iż im jest ich więcej, tym lepszy jest profil okienny. Czy jest to wyłącznie chwyt marketingowy. W pewnym sensie, ilość komór może wpływać na jakość okna, lecz w praktyce dla użytkownika ważne są inne parametry.

Piramida
Piramida

Jakie wymaganie powinny spełniać okna?

Okna spełniać powinny przede wszystkim wymagania odnośnie bezpieczeństwa oraz funkcjonalności. Większość z nas, przy ich zakupie zwraca uwagę na kwestie takie, jak izolacja termiczna, szczelność czy sposób zamykania i otwierania. Ilość komór może być powiązana ze wspominaną izolacyjnością termiczną, jako że każda z nich stanowi przegrodę dla uciekającego z domu ciepła. W związku z tym, właściwości cieplne, tak szyby, jak i całego okna, opisuje się przy pomocy nie ilości i komór, lecz współczynnika przenikania ciepła. Tradycyjne okno z szybą o współczynniku przenikania ciepła 1,0 osiąga współczynnik ten na poziomie 1,3 – 1,5. Nie ma zatem konieczności analizowania, w ile przegród jest ono wyposażone. W polskim prawie budowlanym spotkać można się z zapisem, iż w budownictwie mieszkaniowym współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekraczać 1,7. Każdy z krajów ma swoje własne regulacje prawne w tym zakresie.