W jaki sposób możemy poznać, że okna zostały w niewłaściwy sposób zamontowane?

Okno to element, który musi tworzyć wraz z murem jedną, spójną całość. Niewłaściwie wstawione w otwór, nieprawidłowo dopasowane wymiarem, nie zamocowane w trwały sposób na kotwy albo dyble czy źle uszczelnione może sprawiać użytkownikom niemałe kłopotów.

Jeżeli okaże się, że między oknem a ścianą znajduje się szczelina, do wnętrza dostawać będzie się nie tylko powietrze, lecz również woda, co przekładać będzie się na rozwijanie grzybów i pleśni, czego konsekwencje mogą być opłakane.

Żarówki
Żarówki

Nieszczelny montaż okien wiąże się również z niemałą stratą dla naszego budżetu – mimo przeznaczenia sporej sumy na produkt, z założenia energooszczędny, o niskim współczynniku przenikania ciepła, z szybami zespolonymi nie korzystamy z wymienionych wyżej funkcji, a co gorsza – nasze wydatki na ogrzewanie rosną.

Niewłaściwe, nierówne ulokowanie okna w murze może z kolei przyczynić się do wyginania się ramy okiennej, pękania tynku oraz problemów z zamykaniem. Do najpopularniejszych błędów montażowych zalicza się:

  • brak trwałego podparcia dolnego profilu ramy,
  • brak trwałego mechanicznego przymocowania ramy okiennej do muru na kotwy albo na dybie na całości jej obwodu,
  • niewłaściwe pomiary podczas przyjmowania zlecenia na dostawę okien,
  • niewłaściwe ocieplenie oraz uszczelnienie połączenia ramy z murem,
  • niedokładne ustalenie funkcji okien, między innymi doboru parapetów, profili podparapetowych rolet i funkcji poszczególnych skrzydeł takich, jak rozwierna, uchylna czy rozwierno – uchylna,
  • nie przykręcenie kotw montażowych wkrętami do wzmocnienia stalowego w ramie, a jedynie wciśnięcie ich w zewnętrzny obrys ramy PCW,
  • nie zamocowanie dolnego profilu ramy w sposób mechaniczny do muru, lecz pozostawienie go samemu sobie, pozostawienie nieprawidłowo wyregulowanych okien, na przykład bez regulacji szklenia, które po transporcie winny zostać skorygowane na budowie po montażu,
  • niedostateczne wyjaśnienie użytkownikom sposobu użytkowania okien, zamykania i otwierania skrzydeł w różnych pozycjach czy nie przekazanie informacji na temat zasad ich codziennej pielęgnacji.