Okna, które ochronią nas przed wiatrem

Okna pełnią nie tylko walory estetyczne. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed czynnikami zewnętrznymi takimi, jak niskie temperatury czy opady oraz wpuszczanie światła do wnętrza. Jako że intensywne podmuchy wiatru mogą spowodować niemałe szkody, zapewnienie stosownej ochrony przez nimi jest niezwykle ważne z punktu widzenia codziennej eksploatacji budynku.

Współczynnik odporności na obciążenie wiatrem jest parametrem, który określa, jakie wartości ciśnienia będzie w stanie wytrzymać okno bez trwałego uszkodzenia, a co za tym idzie – pogorszenia jego właściwości użytkowych. Jak podaje zharmonizowana norma okienna PN-EN 14351-1+A2:2016-10, wyróżnić można trzy różne klasy okien biorąc pod uwagę parametr, jakim jest ugięcie ramy, oznaczone literami A, B oraz C i sześć klas uwzględniających ciśnienie oznaczonych cyframi od 1 do 6. Przy ciśnieniu przekraczającym 2000 Pa oznacza się je jako Exxxx, gdzie xxxx opisuje, ile wynosi dopuszczalna wartość ciśnienia. Przepisy nie definiują, która z klas jest w zupełności wystarczająca. Zaprezentowana poniżej tabela przedstawia klasyfikację okien PVC. Zgodnie z wydanymi w 2012 roku przez ITB wytycznymi, w większości przypadków wystarczą parametry odnoszące się do ugięcia w klasie B oraz ciśnienia, które odpowiada miejscu, w które wbudowane zostało okno.

Turbiny wiatrowe i ludzik
Turbiny wiatrowe i ludzik

Przed zakupem warto upewnić się, jakiej klasy odporność na uszkodzenie wiatrem mają wybrane przez nas okna. Znając ten parametr, korzystając z zawartej w tym artykule tabeli, będziemy w stanie odczytać, co dokładnie oznacza. Dla przykładu, gdy jest ona w klasie B3, ramka okna uginać będzie się poniżej wartości 1/200 swojej długości przy ciśnieniu na poziomie nie przekraczającym 1200 Pa (odpowiada ona działaniu wiatru o prędkości 160 km/h). By okno otrzymało określoną klasę bezpieczeństwa, podczas próby wartość wywieranego na nie ciśnienia przy którym doszło do maksymalnego ugięcia powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia bezpiecznego, czyli około 1800 Pa (jest ono równoznaczne z naporem wiatru o prędkości do 200 km/h). W praktyce oznacza to, iż okno nie powinno ulec uszkodzeniu przy wietrze o prędkości niewiele mniejszej niż 200 km/h.

Ciśnienie, jakie oddziałuje na okno jest w ścisły sposób powiązane z prędkością wiatru. Wpływ na nią będą miały warunki użytkowania danego budynku. Chodzi tutaj między innymi o strefę wiatrową, teren na jakim się znajduje oraz wysokość nad poziomem morza. Znając te parametry, znacznie łatwiej będzie nam określić, jakiej klasy okna będą w tym przypadku wystarczające. Zagadnienie to warto poruszyć z wybranym przez nas dostawcą okien. Znając te informacje będzie w stanie doradzić produkt w 100% dopasowany do zamieszkiwanego przez nas budynku. W strefach znajdujących się pod bezpośrednim wpływem pogody morskiej lub w górach najlepiej postawić na produkt wyższej klasy. Należy tu również zdawać sobie sprawę z podstawowego faktu – nawet najlepszej jakości okna nie będą spełniały swoich funkcji, gdy nie zostaną zamontowane w odpowiedni sposób.

Jako że, jak widać, szereg różnych czynników wpływa na warunki atmosferyczne oddziałujące na stolarkę okienną, warto, by w projekcie uwzględnić informację odnośnie klasyfikacji okien, co znacząco ułatwi dobór stosownego systemu okiennego. Podczas zamawiania projektu domu upewnijmy się, że kwestie te zostaną w nim zawarte. Dzięki temu, na ich podstawie z łatwością dopasujemy odpowiednie okna i zagwarantujemy sobie komfort użytkowania domu na długi czas.