Klasyfikacja względem grubości ścianek (A,B,C)

Profile klasy A,B,C – jakie są właściwości każdego z nich?

Profile poddaje się badaniom renomowanego instytutu naukowego, a następnie kwalifikuje zgodnie z europejską normą PN-EN 12608. Znacząca część producentów ma w swojej ofercie produkty, którym przyznano klasy A lub B. Jeden z wyjątków stanowi firma VEKA, której została przyznana klasa A+. Udokumentowały to instytutu RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. Decydując się na produkty tej marki, możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z wyrobami najwyższej jakości.

Profile okienne powinny charakteryzować się między innymi:

  • Wysoką stabilnością. Zwiększają one stabilność ram i skrzydeł oraz zapobiegają wygięciom i skręcaniu, w szczególności tym, o dużych wymiarach.
  • Niską podatnością na uszkodzenia. Grube ścianki profili skutecznie zabezpieczają pękaniu naroży okiennych. Wytrzymałość naroży wyprodukowanych z opisywanych profili znacząco przewyższą tą, z którą mamy do czynienia w przypadku wyrobów klasy B i C.
  • Świetnymi parametrami izolacji akustycznej. Profile w skuteczny sposób tłumią hałas dobiegający z otoczenia, co jest możliwe dzięki konstrukcyjnym cechom profili oraz uszczelek, stosownemu doborowi szyb, a także prawidłowemu montażowi okien.
  • Wysoką odpornością na wahania temperatur, które w Polsce wynosić mogą niekiedy nawet około 20 stopni Celsjusza. Jak pokazują badania, w naszym kraju w przeciągu roku temperatura przechodzi średnio około 200 razy przez punkt zamarzania równy 0 stopni Celsjusza. Profil okienny rozszerza się oraz kurczy w bardzo krótkim czasie, w efekcie czego dochodzi do powstawania wysokich naprężeń, w szczególności na narożach okiennych. Grube ścianki profili gwarantują świetną statykę oraz silne łączenie naroży okiennych bez ryzyka popękania.
wskaźnik wzrostu/kierunku
Wskaźnik kierunku